La inclusivitat a l’Educació Física

Vídeo

Aquest és el nostre vídeo sobre la inclusivitat a l’Educació Física.

Esperem que us agradi!!

Anuncios

L’APRENENT DEL SEGLE XXI

Segons Quintanal (2007) al llarg del temps la convivència escolar ha estat força uniformada. En aquesta realitat hi havia un intercanvi comunicatiu, fonamentalment oral, el desenvolupament del qual era controlat pel docent.

Les noves tecnologies han canviat el món i han fet néixer la denominada societat de la informació. Aquesta situació exigeix reinventar el concepte d’educació mitjançant una nova tecnologia en la creativitat i la honradesa, seran més importants que els coneixements.  (Merayo, 2000).

El repte de la docència ja no serà tan sols transmetre coneixement, sinó proporcionar les eines per poder trobar la informació més fidedigne, comprendre-la i transmetre-la correctament. A més, és indispensable dotar a l’alumne de criteri suficient perquè consumeixi mitjans informatius amb sentit crític i sense quedar desprotegit davant estratègies comercials o ideològiques (Merayo, 2000).

És per això que mitjançant aquest post reivindiquem que l’aprenent del segle XXI no ha de ser conformista, ha de saber adaptar-se als canvis, ha de ser innovador, a de trobar aprenentatge dins i fora de l’escola! Serà difícil arribar a crear aprenents així si no canvia la visió actual de l’educació.

La mentalitat del canvi no es troba tan lluny. Aquest mateix curs 2013/2014 des de una escola els propis alumnes han creat un vídeo on s’evidencia aquests canvis existents en la societat i  reivindiquen  la necessitat de canvi en el sistema educatiu, el podeu veure a continuació!

 

Ser professor del segle XXI, un repte?

“Ensenyar no només és una forma de guanyar-se la vida, sinó que, per sobre de tot, és una forma de guanyar la vida dels demés”.Imagen 1Per començar a definir la figura del docent del segle XXI primer hem de deixar de banda el desànim i el pessimisme i prendre una actitud positiva, optimista i afany d’innovar i millorar amb iniciativa. Pel simple fet de dedicar-nos plenament a l’educació hem de creure en una possibilitat de canvis. I no simplement hem de creure-hi, sinó que estem obligats en fer-ho. Ara bé, aquests canvis i transformacions només seran possibles si realment estem convençuts que es poden aconseguir.

Cal que confiem en la nostra feina, perquè sinó… Qui ho farà per nosaltres?

Avui en dia els professors necessiten estar molt ben preparats sobre la matèria que imparteixen. Necessiten tenir un repertori ric d’estratègies pedagògiques per adaptar els mètodes als resultats i optimitzar l’aprenentatge dels seus estudiants. Aquestes estratègies han d’incloure un ensenyament directe, de grup, de descobriments guiats, de treball en equip i facilitar un aprenentatge individual. Cal que siguin capaços de preparar-los per la societat actual, la qual avança a pas de gegant i on s’espera d’ells autonomia, aptituds i motivació per seguir aprenent i formar-se al llarg de la seva vida.

“Professorat del segle XX intenta educar alumnes del segle XXI en un sistema del segle XIX”

imatge documentCom hem dit anteriorment, la nostra societat avança a pas de gegant i això condiciona a molts canvis, però cal que ens conscienciem que un professor mai serà reemplaçat. Un ordinador no té emocions ni la capacitat d’inspiració que té un bon mestre. Però cal preguntar-nos quines són les noves habilitats i competències que els professors i els alumnes necessiten desenvolupar en el segle XXI. L’aula s’ha quedat absolta en un món on els estudiants absorbeixen major part de la informació mitjançant les xarxes socials o Internet, on el paper jerarquitzat professor – alumne ja no funciona. És per això, que cal que el professor del segle XXI estigui preparat, s’adapti al canvi ràpidament i sobretot sigui conscient de treure profit de l’ús de totes les noves tecnologies. Així doncs es pot aconseguir dissenyar un nou model educatiu adequat a la societat actual i als nostres alumnes que hi conviuen.

Abans el professor era autoritari… i ARA?

Si retrocedim en el passat, la tasca docent anava enfocada en entregar saviesa, el repte d’avui és promoure saviesa generada pel propi individu. En el passat, els professors de vegades estaven sols en una classe amb una significativa capacitat sobre què ensenyar. Avui, els estudiants saben quins són els seus objectius i què se’ls demanarà en un futur. Els professors, més enllà dels continguts, han de donar-los les eines necessàries perquè els alumnes ho aconsegueixin. Anteriorment, els estudiants diferents eren ensenyats de la mateixa manera, en canvi actualment s’espera que els professors assumeixin la diversitat amb pràctiques  pedagògiques individualitzades i diferenciades. L’objectiu del passat era la estandardització i la conformitat, avui en dia tot gira entorn a ser enginyós i sobretot en personalitzar les experiències educacionals. El professor del segle XXI competent ha de pretendre abolir un sistema anacrònic educatiu, ja que aquest no educa només centrant-se en el currículum, sinó donant importància a l’individu.

En conclusió, ser docent és una forma de vida i cal tenir present que ensenyar no només és una forma de guanyar-se la vida, sinó que, per sobre de tot, és una forma de guanyar-se la vida dels demés.

 

Aplicació del Google Drive en les classes d’Educació Física

Quines possibilitats tenim per aplicar el Google Drive a les nostres classes d’EF?

Us presentem 5 de les múltiples propostes que ofereix el Google Drive. Aquestes són interessants i funcionals, tan pels alumnes com pel professor, per aplicar en la nostra matèria:

– Avaluació mitjançant una enquesta (avaluació del professor; avaluació del grup de treball…).

– Valoració global de l’assignatura mitjançant una enquesta (propostes de millora, aspectes positius o negatius…).

– Apunts comuns entre els alumnes (en acabar la classe cadascú aporta els apunts per aconseguir un document més complet i elaborat).

– Penjar presentacions de suport de la matèria, ja siguin pdf, powerpoints, excels, etc.

– Penjar calendaris comuns per a tota la classe (calendari del curs de l’assignatura, calendari d’examens, calendari d’entregues de treballs…).